Znaczenie i wymóg posiadania świadectwa energetycznego mieszkania - Budownictwo, architektura

Dodane: 06-03-2024 13:49

anego mieszkania i wskazać możliwe sposoby poprawy.

Znaczenie posiadania świadectwa energetycznego

Mające coraz większe znaczenie w kontekście ochrony środowiska i oszczędności finansowych, świadectwo energetyczne mieszkania informuje o efektywności energetycznej budynku oraz sugeru

Znaczenie i wymóg posiadania świadectwa energetycznego mieszkania - Budownictwo, architektura świadectwo energetyczne mieszkania

Wprowadzenie

Świadectwo energetyczne mieszkania jest dokumentem, który informuje o zużyciu energii oraz emisji CO2 związanej z eksploatacją budynku. Jest to ważne narzędzie pozwalające ocenić efektywność energetyczną dje kierunki, w których można poprawić jego efektywność. Dzięki niemu można również porównać zużycie energii różnych mieszkań i dokonać świadomego wyboru przy wyborze nowego lokum.

Wymóg posiadania świadectwa energetycznego

Świadectwo energetyczne mieszkania jest obowiązkowe przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Jest to wymóg prawnie określony i naruszenie go może skutkować konsekwencjami prawno-finansowymi. Dlatego warto zadbać o to dokument podczas każdej transakcji dotyczącej mieszkań.